Fondul Științescu Oradea

22 decembrie 2021
Lansare sesiune depunere proiecte
10 – 20 ianuarie 2022
Workshop-uri pentru rafinarea ideilor de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare
20 ianuarie 2022
Încheierea perioadei de transmitere a proiectelor
21 – 24 ianuarie 2022
Preselecție de conformitate și eligibilitate pentru fond
25 - 31 ianuarie 2022
Selecția proiectelor prin jurizare
7 februarie 2022
Anunțarea proiectelor selectate
7-11 februarie 2022
Semnarea contractelor de finanțare (stabilire tranșe, calendar de activități, termene de raportare) și acordarea finanțărilor
7 februarie – 30 iunie 2022
Implementarea proiectelor
februarie – martie 2022
Workshop-uri pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor
15 iulie 2022
Raportare finală

Fondul Știinţescu Oradea, ediția 4.0

 

Prin Fondul Științescu, Fundația Comunitară Oradea dorește să stimuleze interesul, să dezvolte abilitățile și să promoveze potențialul tehnic al elevilor din județul Bihor prin finanțarea de proiecte educaționale care propun o abordare de învățare multidisciplinară și aplicată a științelor.

 

Apropierea tinerilor de lumea științei, pe care vrem să o facilităm prin acest program, reprezintă în opinia noastră un prim pas în a-i ajuta să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi. Scopul programului este acela de a le insufla pasiunea pentru științe astfel încât să-i inspire în alegerea unei cariere în domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), încurajându-i astfel să devină inovatorii de mâine.

 

Prin acest program de finanțare, oferim oportunitatea educatorilor* pasionați de științe să dezvolte și să deruleze proiecte educaționale creative și inovatoare, bazate pe aplicații practice, cu scopul de a insufla pasiunea lor copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani.

 

Ne dorim ca proiectele pe care le propuneți spre finanțare să-i ajute pe tineri în formarea lor pentru viitor. Astfel, proiectele propuse spre finanțare ar trebui să le cultive gândirea critică și rezolvarea problemelor. Să le dezvolte tinerilor curiozitatea și imaginația, să le trezească interesul prin crearea de ocazii în care sa descopere ei inșiși soluții la probleme, să caute singuri sau în echipe informații pe care să le analizeze și interpreteze, să învețe împreună.

 

Valoarea fondurilor destinate finanțării proiectelor câștigătoare a celei de-a patra ediții a programului este de 25.000 dolari. 15.000 dolari sunt fondurile mobilizate de Fundația Comunitară Oradea de la companii locale/ donatori individuali, iar 10.000 dolari sunt oferiți din partea Romanian-American Foundation. Fundația Comunitară Oradea urmărește să finanțeze cel puțin 10 proiecte, în funcție de numărul de cereri primite, calitatea proiectelor și obiectivele acestora.

 

Fondul Științescu este susținut de Federația Fundațiile Comunitare din România în parteneriat cu Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj, Mureș, Bacău, Galați, Prahova, Odorheiu Secuiesc, Brașov, Țara Făgărașului, Timișoara, Vâlcea, Buzău prin competiții similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.

 

* Persoane fizice: profesori, învăţători, studenți, oameni de știință, cercetători, muzeografi, pasionați de științe (individual sau în echipă); Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse; Instituții școlare; Echipe de elevi; Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți.

 

 1. Depunerea proiectelor

Înscrierea proiectelor se va face prin completarea formularului de înscriere și a formularul de buget, disponibil pe site-ul programului, la următorul link https://oradea.stiintescu.ro/detalii-inscriere/, și transmiterea acestora pe adresa teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro.

 

În perioada dintre data lansării apelului de proiecte și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa Fundației Comunitare Oradea va organiza la cerere sesiuni de consiliere cu potențialii aplicanți cu scopul de a acorda sprijinul necesar în vederea întocmirii aplicațiilor. Programările se vor realiza în baza unei înscrieri prealabile prin e-mail (teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro) sau la telefon 0743/899901. Vă încurajăm să solicitați și să participați la aceste sesiuni de consiliere pentru a vă asigura că ideea de proiect are potențial de finanțare.

 

Proiectele finanțate vor avea ca obiectiv creșterea atractivității educației STEM și sunt eligibile pentru finanțare proiectele care promovează:

 • Inovarea și creativitatea;
 • Implicarea activă a elevilor;
 • Interdisciplinaritatea;
 • Motivația intrinsecă;
 • Colaborarea și spiritul de echipă;
 • Dezvoltarea de abilități – mai degrabă decât transmiterea de informații.

 

Condiţii minime de admisibilitate a proiectelor:

 • nu realizează activități de natură politică sau cu caracter comercial;
 • produc efecte vizibile la nivelul interesului si implicarii elevilor in activitati educationale in domeniul STEM;
 • se adresează unui grup de elevi care nu au manifestat un interes deosebit pentru științe în prealabil;
 • stimulează interacțiunea dintre membrii comunității (activități de voluntariat, participare la evenimentele organizate în cadrul proiectelor);
 • prevăd un buget bine definit, cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare, bine corelat cu activitatile proiectului (costurile să fie justificabile din perspectiva activităților organizate);
 • nu vor fi acceptate proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul unor categorii de elevi la învățarea prin experimentare;
 • toate activităţile propuse se vor desfășura în județul Bihor.

 

În vederea obținerii finanțării, aplicanții proiectelor pot fi:

 • Grupuri de inițiativă din județul Bihor, formate din profesioniști pasionați, ce activează în diverse domenii de știință și tehnologie, profesori, învățători, părinți și/sau tineri;
 • Instituții școlare de stat din județul Bihor;
 • Organizații neguvernamentale din județul Bihor, neafiliate politic (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii).

 

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Programe educaționale non-formale interdisciplinare pentru domeniile: biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, geografie, geologie, științe ale pământului, alte domenii STEM;
 • Dezvoltarea de programe educaționale inovatoare de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi, la elevi);
 • Evenimente care promovează educația pentru domeniile STEM, precum competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi etc, care să vină în completarea unui program mai amplu cu un plan argumentat și concret de activități care să-i implice pe elevi;
 • Implementarea activităților educaționale pentru copii și tineri de tipul do-it-yourself în domenii diverse precum: electronică, robotică, printare 3D, inteligență artificială, software, activități legate de meșteșuguri, broderie și artă computerizată;
 • Proiecte educaționale bazate pe activități practice și experimente în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D etc;
 • Proiecte în cadrul cărora sunt dezvoltate materiale didactice și metode educaţionale inovatoare prin implicarea directă a elevilor, cu accent pe procesul de dezvoltare, nu pe rezultatul acestuia;
 • Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEM;
 • Încurajarea inițiativei comunităților de creativi de înființare a unor spații de lucru interactive (de exemplu: hub-uri sau cluburi de robotică, de electronică, de artă digitală etc.).

 

Foarte important! Tipurile de activități și proiecte eligibile enumerate mai sus reprezintă o listă orientativă de exemple de proiecte pe care căutăm să le finanțăm prin acest program. Nu este o listă exhaustivă de idei, orice altă propunere de proiect educațională din aria STEM este eligibilă pentru concurs.

Activitățile vor fi planificate în mod flexibil și ușor de adaptat în funcţie de diferite scenarii ce pot fi generate de contextul pandemic şi obligatoriu se vor respecta normele de conduită în vigoare la data implementării.

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a activităților proiectului și a rezultatelor obținute.

 

Tipuri de cheltuieli ce pot fi incluse în buget (lista este orientativă, nu exhaustivă, cheltuielile trebuie să fie în directă legătură cu realizarea activităților):

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice pentru dotarea bibliotecilor sau a altor spații educaționale;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile;
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă – nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi – nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc- nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Alte cheltuieli nespecificate, bine justificate, diferite de cele menționate mai sus și care sunt necesare în mod direct implementării proiectului.

2. Selecția proiectelor

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 2 etape:

În prima fază, echipa Fundației Comunitare Oradea va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului – acest criteriu este eliminatoriu;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul programului și se încadrează în categoriile de interes ale acestuia;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghidul de finanțare (vezi calendarul ediției);
 • evaluare aplicație în baza unei interviu cu echipa de proiect.

 

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală, pe baza unei grile de evaluare. Juriul va putea face recomandări care vor fi ulterior discutate cu echipele de proiect.

 

Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • Inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau / învaţă materiile STEM);
 • Relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la atragerea tinerilor către domeniile STEM);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise clar și coerent, modul de implementare este prezentat detaliat, proiectul respectă criteriile de eligibiltate menționate mai sus);
 • Coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt corelate);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

3. Monitorizare și evaluare proiecte

Fiecare echipă de proiect va putea primi sprijin din partea Fundaţiei Comunitare Oradea pe parcursul implementării proiectului pentru a duce la bun sfârșit activitățile asumate, în măsura în care acest lucru va fi solicitat. De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare, echipele de proiect trebuie să efectueze raportări intermediare (care ţin de monitorizare), în funcţie de etapa de maturitate a proiectului, iar sumele/tranşele ulterioare se virează numai după aceste evaluări intermediare, finanţarea putând fi suspendată/stopată în caz de derapaj, inclusiv de tipul tentativei de deturnare a fondurilor. În plus, reprezentanţi ai juriului sau ai Fundației Comunitare Oradea vor putea efectua vizite de monitorizare şi evaluare a fiecărui proiect în decursul implementării acestuia.

 

4. Raportare

Echipele de proiect vor transmite către Fundaţia Comunitară Oradea, la finalizarea proiectului, un raport narativ privind modul de implementare şi de atingere a obiectivelor proiectului şi un raport financiar privind modul de efectuare a cheltuielilor.

 

5. Calendarul programului „Științescu”, ediția a IV-a:

22 decembrie 2021 – Lansare sesiune depunere proiecte

10 – 20 ianuarie 2022 – Workshop-uri pentru rafinarea ideilor de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare

20 ianuarie 2022  – Încheierea perioadei de transmitere a proiectelor

21 – 24 ianuarie 2022 – Preselecție de conformitate și eligibilitate pentru fond

25 – 31 ianuarie 2022 – Selecția proiectelor prin jurizare

7 februarie 2022 – Anunțarea proiectelor câștigătoare

7-11 februarie 2022 – Semnarea contractelor de finanțare (stabilire tranșe, calendar de activități, termene de raportare) și acordarea finanțărilor

7 februarie – 30 iunie 2022 – Implementarea proiectelor

Februarie – martie 2022 – Workshop-uri pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor

15 iulie 2022 – Raportare finală

 

Din 22 decembrie 2021 încep înscrierile de proiecte pentru cea de-a patra misiune a lui Științescu în Bihor.

 

Mai jos se găsesc toate documentele necesare pentru a înscrie un proiect. Recomandăm mai întâi parcurgerea Ghidului Aplicantului. După clarificarea detaliilor proiectului, completează documentele formular necesare aplicării.

 

Formular de aplicare Fondul Stiintescu Oradea 4.0
Formular de buget Fondul Științescu Oradea

 

Organizațiile și grupurile de inițiativă sunt invitate să depună aplicația detaliată cu descrierea proiectului și anexele, folosind formularele de aplicație puse la dispoziție mai sus și sunt rugate să le transmită pe adresa teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro. Termenul limită pentru depunerea aplicației este 20 ianuarie 2022, ora 23.59.

 

 

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro sau să ne telefonați la numărul de telefon 0743 899 901 în intervalul orar 09:00-17:00.