Fondul Științescu Oradea

20 decembrie 2022
Lansare apel de proiecte
9 – 19 ianuarie 2023
Workshop-uri pentru rafinarea ideilor de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare
19 ianuarie 2023, ora 23.59
Ultima zi de primire a proiectelor
20 ianuarie 2023
Preselecție de conformitate și eligibilitate pentru fond
23 ianuarie – 31 ianuarie 2023
Selecția proiectelor prin jurizare
10 februarie 2023
Anunțarea proiectelor câștigătoare
2-7 februarie 2023
Semnarea contractelor de finanțare (stabilire tranșe, calendar de activități, termene de raportare) și acordarea finanțărilor
2 februarie – 16 iunie 2023
Workshop-uri pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor
7 februarie – 30 iunie 2023
Implementarea proiectelor
14 iulie 2023
Raportare finală


Prin Fondul Științescu, ediția 5.0, Fundația Comunitară Oradea vrea să facă știința mai atractivă pentru copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani. Misiunea Științescu este să finanțeze și implementeze proiecte educaționale care au în vedere știința aplicată și învățarea multidisciplinară.

Ce facem prin Fondul Științescu?
Identificăm oameni cu idei bune din domeniul științei, dornici să le implementeze. Vrem să trezim interesul copiilor față de științe și să le dezvoltăm gândirea critică. Robotica pare abstractă, printarea 3D implică o aparatură costisitoare la care mulți copii nu au acces, iar anatomia să fie pe înțelesul tuturor. Vrem să îndepărtăm aceste stereotipuri și să facem știința accesibilă și pe înțelesul copiilor din județul Bihor. Urmărim descoperirea științei și a domeniului STEM (științe, tehologie, inginerie, matematică). Așa îi putem încuraja pe copii să devină inventatorii de mâine.

CINE face posibilă descoperirea științelor?
Oamenii care sunt pasionați de științe, sunt creativi și care vor să deruleze proiecte educaționale bazate pe activități extrașcolare captivante prin care vor insufla pasiunea lor copiilor şi tinerilor. Mentorii Științescu pot fi profesori, învățători sau studenți, indivizi sau echipe, muzeografi sau pur și simplu, oameni care vor să aducă inovația mai aproape de copii. Încurajăm știința în orice mediu din județul Bihor, atât urban, cât și rural și căutăm acei mentori și urmărim finanțarea acelor proiecte care au fost gândite în perspectivă pentru dezvoltarea abilităților cât mai multor generații de copii. Vrem să finanțăm proiectele gândite în viitor și care ies din tiparele obișnuite de predare, prin care este scoasă în evidență partea practică a științei.

Unde și pentru cine?
În Oradea sau în alte localități și comune din județul Bihor, dar în afara orelor de școală. Prin Fondul Științescu finanțăm activități extrașcolare pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani. Vrem să le oferim activități prin care să le fie trezită curiozitatea și imaginația pentru crearea de ocazii în care să descopere ei înșiși soluții la probleme, să caute singuri sau în echipe informații pe care să le analizeze și interpreteze, să învețe împreună. Ne dorim ca Științescu să ajungă la cât mai mulți copii și tineri, dar ne identificăm cu deviza calitate, nu cantitate. Programul pune focus pe procesul de descoperire al științei.
Viziunea Științescu constă în formarea copiilor de mâine, în încurajarea dezvoltării potențialului pe care îl au.

Fondul Științescu este susținut de Federația Fundațiile Comunitare din România în parteneriat cu Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: Bacău, Banatul Montan, Brașov, București, Buzău, Cluj, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Prahova, Sibiu, Timișoara, Țara Făgărașului, Vâlcea prin competiții similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.

Fondul Știinţescu Oradea ediția 5.0

 

Prin Fondul Științescu, ediția 5.0, Fundația Comunitară Oradea vrea să facă știința mai atractivă pentru copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani. Misiunea Științescu este să finanțeze și implementeze proiecte educaționale care au în vedere știința aplicată și învățarea multidisciplinară.

 

Ce facem prin Fondul Științescu?

Identificăm oameni cu idei bune din domeniul științei, dornici să le implementeze. Vrem să trezim interesul copiilor față de științe și să le dezvoltăm gândirea critică. Robotica pare abstractă, printarea 3D implică o aparatură costisitoare la care mulți copii nu au acces, iar anatomia să fie pe înțelesul tuturor. Vrem să îndepărtăm aceste stereotipuri și să facem știința accesibilă și pe înțelesul copiilor din județul Bihor. Urmărim descoperirea științei și a domeniului STEM (științe, tehologie, inginerie, matematică). Așa îi putem încuraja pe copii să devină inventatorii de mâine.

 

CINE face posibilă descoperirea științelor?

Oamenii care sunt pasionați de științe, sunt creativi și care vor să deruleze proiecte educaționale bazate pe activități extrașcolare captivante prin care vor insufla pasiunea lor copiilor şi tinerilor. Mentorii Științescu pot fi profesori, învățători sau studenți, indivizi sau echipe, muzeografi sau pur și simplu, oameni care vor să aducă inovația mai aproape de copii. Încurajăm știința în orice mediu din județul Bihor, atât urban, cât și rural și căutăm acei mentori și urmărim finanțarea acelor proiecte care au fost gândite în perspectivă pentru dezvoltarea abilităților cât mai multor generații de copii. Vrem să finanțăm proiectele gândite în viitor și care ies din tiparele obișnuite de predare, prin care este scoasă în evidență partea practică a științei.

 

Unde și pentru cine?

În Oradea sau în alte localități și comune din județul Bihor, dar în afara orelor de școală. Prin Fondul Științescu finanțăm activități extrașcolare pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani. Vrem să le oferim activități prin care să le fie trezită curiozitatea și imaginația pentru crearea de ocazii în care să descopere ei înșiși soluții la probleme, să caute singuri sau în echipe informații pe care să le analizeze și interpreteze, să învețe împreună. Ne dorim ca Științescu să ajungă la cât mai mulți copii și tineri, dar ne identificăm cu deviza calitate, nu cantitate. Programul pune focus pe procesul de descoperire al științei.

 

Viziunea Științescu constă în formarea copiilor de mâine, în încurajarea dezvoltării potențialului pe care îl au.

Fondul Științescu este susținut de Federația Fundațiile Comunitare din România în parteneriat cu Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: Bacău, Banatul Montan, Brașov, București, Buzău, Cluj, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Prahova, Sibiu, Timișoara, Țara Făgărașului, Vâlcea prin competiții similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.

 

Valoarea fondurilor destinate finanțării proiectelor câștigătoare a celei de-a V-a ediții a programului este de 95.000 Lei. Valoarea unei finanțări poate fi de maxim 12.000 lei. Decizia cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetul aplicanților.

 

Pașii prin care devii parte din Fondul Științescu, ediția a V-a:

 

Depunerea proiectelor

Înscrierea proiectelor se va face prin completarea formularului de înscriere și a formularului de buget, disponibil aici: https://oradea.stiintescu.ro/detalii-inscriere/ și transmiterea acestora la adresa: teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro până pe 19 ianuarie, ora 23:59. 

 

Echipa Fundației Comunitare Oradea organizează sesiuni de consultare online prin care răspunde la nelămuririle și curiozitățile potențialilor aplicanți. Programările la acest sesiuni de consultare se fac aici: https://bit.ly/3BR1rtd 

 

Detalii despre consultări pot fi solicitate la adresa: teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro

 

Participarea la aceste sesiuni este opțională, însă vă încurajăm să le solicitați și să participați pentru a vă asigura că ideea de proiect are potențial de finanțare.

 

Sunt eligibile pentru finanțare proiectele care promovează:

 

 • Inovarea și creativitatea;
 • Implicarea activă a elevilor și spiritul de echipă;
 • Interdisciplinaritatea;
 • Motivația intrinsecă;
 • Dezvoltarea de abilități practice, mai puțin teoretice.

 

Condiţii minime de admisibilitate a proiectelor:

 

 • nu realizează activități de natură politică sau cu caracter comercial;
 • produc efecte vizibile la nivelul interesului și implicării elevilor în activități educaționale în domeniul STEM;
 • se adresează unui grup de elevi care nu au manifestat un interes deosebit pentru științe în prealabil;
 • stimulează interacțiunea dintre membrii comunității și a diverselor grupuri de beneficiari (activități de voluntariat pentru părinți, bunici, alți profesori sau alte grupuri, participare la evenimentele organizate în cadrul proiectelor etc.);
 • propun activități interdisciplinare și extrașcolare în proporție de cel puțin 50%;
 • activitățile organizate să nu se adreseze unor grupuri închise;
 • prevăd un buget bine definit, cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare, bine corelat cu activitățile proiectului (costurile să fie justificabile din perspectiva activităților organizate);
 • nu vor fi acceptate proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul unor categorii de elevi la învățarea prin experimentare;
 • toate activităţile propuse se vor desfășura în județul Bihor.

 

În vederea obținerii finanțării, aplicanții proiectelor pot fi:

 • Grupuri de inițiativă din județul Bihor, formate din profesioniști pasionați, ce activează în diverse domenii de știință și tehnologie, profesori, învățători, părinți și/sau tineri;
 • Instituții școlare de stat din județul Bihor;
 • Organizații neguvernamentale din județul Bihor, neafiliate politic (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii).

 

Căutăm să finanțăm proiecte educaționale din aria STEM

 

Mai jos puteți observa o listă de categorii de proiecte. Aceasta este orientativă și nicidecum exhaustivă. Orice altă propunere de proiect din aria STEM este eligibilă pentru concurs:

 • Programe educaționale non-formale interdisciplinare pentru domeniile: biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, geografie, geologie, științe ale pământului, alte domenii STEM;
 • Dezvoltarea de programe educaționale inovatoare de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la un elev la altul);
 • Evenimente care promovează educația pentru domeniile STEM, precum competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi etc, care să vină în completarea unui program mai amplu cu un plan argumentat și concret de activități care să-i implice pe elevi;
 • Implementarea activităților educaționale pentru copii și tineri de tipul do it yourself în domenii diverse precum: electronică, robotică, printare 3D, inteligență artificială, software, activități legate de meșteșuguri, broderie și artă computerizată;
 • Proiecte educaționale bazate pe activități practice și experimente în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D etc;
 • Proiecte în cadrul cărora sunt dezvoltate materiale didactice și metode educaţionale inovatoare prin implicarea directă a elevilor, cu accent pe procesul de dezvoltare, nu pe rezultatul acestuia;
 • Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEM;
 • Încurajarea inițiativei comunităților de creativi de înființare a unor spații de lucru interactive (de exemplu: hub-uri sau cluburi de robotică, de electronică, de artă digitală etc.).

Toate aplicațiile trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a activităților din proiect și a rezultatelor obținute.

 

Tipuri de cheltuieli ce pot fi incluse în buget (lista este orientativă, nu exhaustivă, cheltuielile trebuie să fie în directă legătură cu realizarea activităților):

 

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice pentru dotarea bibliotecilor sau a altor spații educaționale;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile;
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă – nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi – nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc- nu mai mult de 10% din bugetul total;
 • Alte cheltuieli nespecificate, bine justificate, diferite de cele menționate mai sus și care sunt necesare în mod direct implementării proiectului.

 

 1. Selecția proiectelor

 

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 2 etape:

 

În prima fază, echipa Fundației Comunitare Oradea va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului – acest criteriu este eliminatoriu;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul programului și se încadrează în categoriile de interes ale acestuia;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghidul de finanțare (vezi calendarul ediției);
 • luând în considerare implicarea și prezența echipei de proiect la sesiunile de consiliere de grup sau individuale.

 

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală, pe baza unei grile de evaluare. Juriul va putea face recomandări care vor fi ulterior discutate cu echipele de proiect.

 

Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 

 • Inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau/ învaţă materiile STEM);
 • Relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la atragerea tinerilor către domeniile STEM);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise clar și coerent, modul de implementare este prezentat detaliat, proiectul respectă criteriile de eligibilitate menționate mai sus);
 • Coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt corelate);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

 1. Monitorizare și evaluare proiecte

 

Fiecare echipă de proiect va putea primi sprijin din partea Fundaţiei Comunitare Oradea pe parcursul implementării proiectului pentru a duce la bun sfârșit activitățile asumate, în măsura în care acest lucru va fi solicitat. De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare, echipele de proiect trebuie să efectueze raportări intermediare (care ţin de monitorizare), în funcţie de etapa de maturitate a proiectului, iar sumele/tranşele ulterioare se virează numai după aceste evaluări intermediare, finanţarea putând fi suspendată/stopată în caz de derapaj, inclusiv de tipul tentativei de deturnare a fondurilor. În plus, reprezentanţi ai juriului sau ai Fundației Comunitare Oradea vor putea efectua vizite de monitorizare şi evaluare a fiecărui proiect în decursul implementării acestuia.

 

 1. Raportare

 

La finalizarea proiectului, se trimite un raport narativ către Fundaţia Comunitară Oradea, privind modul de implementare şi de atingere a obiectivelor proiectului şi un raport financiar privind modul de efectuare al cheltuielilor.

 

 1. Calendarul programului „Științescu”, ediția a V-a:

 

20 decembrie 2022 – Lansare apel de proiecte;

9 – 19 ianuarie 2023 – Workshop-uri pentru rafinarea ideilor de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare;

19 ianuarie 2023, ora 23.59 – Ultima zi de primire a proiectelor;

20 ianuarie 2023 – Preselecție de conformitate și eligibilitate pentru fond;

23 ianuarie – 31 ianuarie 2023 – Selecția proiectelor prin jurizare;

10 februarie 2023 – Anunțarea proiectelor câștigătoare;

2-7 februarie 2023 – Semnarea contractelor de finanțare (stabilire tranșe, calendar de activități, termene de raportare) și acordarea finanțărilor;

2 februarie – 16 iunie 2023 – Workshop-uri pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor;

7 februarie – 30 iunie 2023 – Implementarea proiectelor;

14 iulie 2023 – Raportare finală.

 

Începând cu 20 decembrie 2022 așteptăm proiecte pentru cea de-a V-a misiune a lui Științescu în Bihor.

 

Mai jos se găsesc toate documentele necesare pentru a înscrie un proiect. În primă fază, recomandăm parcurgerea Ghidului Aplicantului, iar după clarificarea detaliilor proiectului, completează documentele formular necesare aplicării:

 

Formular de aplicare Fondul Stiintescu Oradea 5.0
Formular de buget Fondul Științescu Oradea

 

Organizațiile și grupurile de inițiativă sunt invitate să depună aplicația detaliată cu descrierea proiectului și anexele, folosind formularele de aplicație puse la dispoziție mai sus și sunt rugate să le transmită pe adresa teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro. Termenul limită pentru depunerea aplicației este 19 ianuarie 2023, ora 23.59.

 

 

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați acest aspect pe adresa de e-mail: teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro sau la numărul de telefon 0743 899 901 în intervalul orar 09:00-17:00.